nr.tel +32(0)9 262 04 00
Optimizing Your Eco Process

Mestanalyse

  • ICP-OES-opstelling Fosforbepaling
  • Zijbuisapparaat vrachtbemonstering
  • Automatische stoomdestillator Stikstofbepaling
  • Microgolfdestructie Fosforbepaling

Innolab heeft sedert eind 2016 de VLM-erkenning behaald en is bijgevolg bevoegd voor de monstername en analyse van mestproducten. Volgende parameters vallen onder de erkenning: droge stof, totaal stikstof en totaal fosfor.

Innolab staat in voor de staalname van vaste en vloeibare mestproducten en dit zowel voor put- als vrachtstalen. Daarnaast wordt voor de monstername ook samengewerkt met onafhankelijke staalnemers, staalnemers-verwerker als staalnemers-erkend vervoerder. Gezien de uitbreiding van onze activiteiten zijn we steeds op zoek naar staalnemers over het volledige Vlaamse grondgebied.

Voor het ophalen van de monsters wordt gewerkt met ophaalrondes waarbij de meest optimale route bepaald wordt die bijgevolg leidt tot een gereduceerde kostprijs.

Uiterlijk 5 werkdagen na aankomst in het laboratorium ontvangt u de analyseresultaten alsook, indien aanwezig, het bijhorende monsternameverslag. Deze korte doorlooptijd biedt een voordeel bij de bemonstering van vrachtstalen waar de monsternamedatum de geldigheidstermijn van de analyse van 3 maand inluidt.

Informeer dus zeker geheel vrijblijvend naar onze tarieven als u een snelle en correcte service wenst. Tevens voorzien we een jaarlijkse vergadering voor onze klanten teneinde een overzicht te geven van de veranderingen in de mestwetgeving. Gedurende het jaar voorzien we ook de nodige updates over dit thema.

Productenoverzicht

Contact: