+32(0)9 262 04 00
Optimizing Your Eco Process

Continue test

  • Liggende propstroomreactoren
  • Continu gemengde reactoren
  • Continu gemengde reactoren
  • Korrelslib in UASB-reactor

Continue testen zijn dé aangewezen experimenten om een volledige simulatie uit te voeren van een biologisch proces. Ook kan de haalbaarheid van een zuiverings- of verwerkingsproces worden ingeschat. Verder worden deze testen gebruikt om de maximaal haalbare organische belasting te bepalen, de ideale verblijftijd, inhibities, de digestaatproductie en processtabiliteit.

Innolab beschikt over 4 types reactoren voor anaerobe vergisting:

- Liggende propstroomreactor (droge vergisting)

- Garageboxvergister (droge vergisting)

- Silofermentor (droge vergisting)

- Continu gemengde reactor (natte vergisting)

 

In het kader van afvalwaterzuivering zijn diverse UASB en Actief slibreactoren met verschillende configuraties ter beschikking.

Onze reactoren hebben een groot volume waardoor upscaling van de resultaten naar een full scale situatie mogelijk is.

Productenoverzicht

Contact: